باسلام

برای اینکه باماارتباط داشته باشیدمیتونید بیایید به مدرسه ی سلام صادقیه

 البته مهر 1 بعدش طبقه ی سوم کلاس شهید رجایی

 اونجا مارو پیدا می کنید

باتشکر مدیریت وبلاگ (: