کارهایی که میگم رو تورو خدا تا آخرش انجام بدید (لطفا....)

1)روی لینک زیر بزنید(هیچ اتفاق بدی نمی افته)

http://resaaneh.blog.ir/

2)در گوشه سمت چپ یک قسمت به نام انتخابات هفتم و هشتم می بینید.

3)گزینه (مسعودی) که آخریش است رو بزنید و روی قسمت (نظر دهید) بزنید.

با تشکر