به ربات و کانال تلگرامی ما بپیوندید و از مطالب و سوالات درسی کلاس هشتمی آن لذت ببرید.

کانال تلگرامی:

http://telegram.me/joinchat/biil_dzeglxmhx-lt5hwzw

ربات تلگرامی:

@Rajayi_bot