باسلام خدمت دوستان و عزیزان گرامی

مخصوصا دبیر محترم جناب آقای مزینی و بروبچه های مدرسه ی سلام صادقیه البته مهر یکش

میخواستم درمورد یکی از وظایف پر شور شوق بچه ها صحبت کنم یعنی خبرنگاری

تا روز های آینده وظایف خبرنگار رو در اینجا خواهم گذاشت ولی قبل از آن باید درباره ی فرد خبرنگار در این کلاس شهید رجایی صحبت کنیم.

جناب آقای احمد رضا شفیع پور

که یکی از مدیران خوب ما در عرصه ی رهاورد هستند را وظیفه ی دیگری به نام خبرنگاری به ایشان اعطا میکنیم

تا در این وظیفه که خودشان هم قبول کردند به خوبی پیش برده و همه را راضی نگه دارند

انشاءلله

باتشکر از شما

مدیریت کلاس شهید رجایی

برای مشاهده ی کارت کلاسی ایشان به ادامه ی مطلب رجوع کنید ...

این کارت را ما تا چند روز آنده تحویل جناب آقای احمد رضا شفیع پور میدهیم .