"خوشبینی"
آهنربای "خوشبختی" است.
اگر مثبت باشید و مثبت بمانید
اتفاقات و آدمهای مثبت به سوی شما جذب خواهند شد
.

راستی میخواستم یه چیز کوچولو بگم که این شمایید که بانظراتتان به ما انرژی میدهید .

وقتی نظر نمی دهید و به ما سر نمیزنید دیگر چرا باید انرژی این را داشته باشیم که از جای جای اینترنت و ...

برایتان مطلب جمع آوری کنیم .

فقط همین را گفتم و تمام

باتشکر مدیریت کلاس شهید رجایی