• عاقا دیروز تو تقویم هخامنشی روز پسر بود  
بسلامتی پسرای سرزمینم که از بچگی مرد بار میان...
بسلامت
 • عاقا دیروز تو تقویم هخامنشی روز پسر بود
  بسلامتی پسرای سرزمینم که از بچگی مرد بار میان...
  بسلامتی پسرایی که روز دخترو به دخترا تبریک گفتن...
  خو دیگه ادامه نمیدم چون ممکنه یه عدد بی جنبه هم وجود داشته باشه
  بلخره خاسم بگم روزتون دیروز موبارک بودش
  .