فرماندهان و جانشینان محترم یگان های علمی سایبری

سلام علیکم

به یاری خدا،تمام یگان ها ، فرمانده و جانشین کلاس خود را تعیین نمودند و به مرحله ی مناظرات انتخاباتی رسیدیم.

حال انتخاباتی جدید در پیش است. در مدرسه هشت یگان داریم و از هر یگان دو نفر به مرحله ی بعد صعود کرده است.فرمانده ارتش علمی سایبری و جانشینش باید از "فرماندهان یگان ها" انتخاب شوند و در این مرحله،جانشین ها در حکم دستیار و مشاوری مهم در کنار فرماندهان خواهند بود تا هر دو از تلاش همشاگردیان خود دفاع کنند:

به راستی معیار شما در این انتخابات بی نظیر و مهم چه خواهد بود؟ 

اگر بخواهیم در همه کار ها مثل آزمون های جامع موفق شویم،باید در انتخاب فرمانده کل ارتش علمی و سایبری خیلی دقت کنیم. همینطور باید فردی را برای جانشینی او برگزینیم که دارای تعهد و تخصص کافی در کمک و مشاوره به فرمانده باشد و هنگامی که به هر دلیل دسترسی به فرمانده ممکن نبود،جانشین کار او را به همان قوت و قدرت پیگیری نماید.

در نوبت های بعد ان شاءالله راجع به ملاک های انتخاب یک فرمانده و جانشین خوب و اصلح برای ارتش علمی و سایبری با شما بیشتر صحبت خواهم کرد.

آیا به نظر شما کاپیتان کلاس شهید رجایی یعنی سید عرفان مسعودی این مناظره را خواهد برد ؟

پس شعار من یعنی همون سید عرفان در انتخابات :

باورش کن !!! این همونه ...

یاعلی