باسلام خدمت شما عزیزان و دانش آموزان

این سربرگ را برای کلاس شهید رجایی طراحی کردیم و با توجه به دستور دبیر محترم پیام های آسمانی جناب آقای مزینی آن را در وبلاگ قرار دادیم.

امیدواریم که از آن به خوبی در کلاس شهید رجایی استفاده شود.

باتشکر مدیریت وبلاگ کلاس شهید رجایی (: