معلم یعنی طنین لالایی کودکانه.


معلم یعنی نجوای صدای عشق در گوش بی تجربه زمانه، یعنی غوطه ور شدن در امواج طلایی دریای دانش.

معلم یعنی بی نهایت دلدادگی، یعنی ردپای رسالت خداوند در تار و پود تاریخ.

معلم یعنی ره سپردن از خاک تا افلاک، یعنی میعادگاه عاشقانه هستی.

معلم یعنی پرواز تا عرش ازلی، یعنی شاعر شعر شیفتگی.

معلم یعنی چراغ روشنی در ظلمت شبان بی ستاره، یعنی گریه شمع برای سوختن پروانه.

معلم یعنی تبسم بهار به قلبهای یخ زده، یعنی احساس لطافت باران در اوج دلتنگی.

معلم یعنی احساس گرمی خورشید پس از چشیدن طعم زمستان، یعنی عروج تا کهکشان ابدیت.

معلم یعنی آبی لطافت در کنار سرخی ایثار، یعنی چلچراغ پرفروغ بشریت