باسعی و تلاش دوستان و همکلاسی های شهید رجایی توانستیم یک لوگو یا همان پرچمی خوب برای کلاسمان تهیه و درست نماییم .

باتشکر از

کاپیتان کلاس : جناب آقای سید عرفان مسعودی

جانشین : جناب آقای مهدی فتحی نوده 

مدیر بانک سوالات : جناب آقای محمد رضا نصری

که با همکاری این لوگو را برای وبلاگ طراحی و ترسیم و ویراست کردند.